VILKÅR OG BETINGELSER

1.Anvendelsesområde

Udbyderen af websiden netbet.net, i det følgende benævnt "udbyderen", leverer kun onlinetjenester udelukkende i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne. Vilkår og betingelser for handelspartnere er ikke underlagt kontraktvilkårene, heller ikke i tilfælde af dissens fra udbyderen.

2.Tilbud

Udbyderens tilbud, som kan findes på netbet.net, er gratis og ikke bindende. Ændringer, subsidiære aftaler og tilføjelser skal skriftligt bekræftes af udbyderen for at være juridisk bindende. Spillene er tiltænkt et voksent publikum. Spillene omfatter ikke hasardspil med rigtige penge, ej heller muligheden for at vinde rigtige penge eller præmier. Øvelse eller succes med sociale kasinospil indebærer ikke fremtidig succes med rigtig hasardspil.

3.Kompensationsregler

Tjenester, der tilbydes på netbet.net, er gratis. Spillere kan kun spille for fornøjelse og til informationsformål. Spillene på netbet.net tilbyder ikke nogen form for gevinster - hverken kontante eller ikke-kontante præmier kan vindes. Alle beløb betragtes som spilvaluta, som kun kan bruges på spil.

4.Tjenesteudbud

5.Brugerforpligtelser

Brugeren accepterer at bruge tjenesten på hensigtsmæssig vis. Følgende er derfor forbudt:

6.Ansvar

Da alle tjenesterne er gratis, og tekniske fejl derfor ikke har nogen økonomiske konsekvenser for brugeren, da der på siden hverken er mulighed for at indskyde kontanter eller vinde gevinster, påtager leverandøren sig intet ansvar - ej heller i tilfælde af let eller grov uagtsomhed. Udbyderen garanterer under ingen omstændigheder for konstant tilgængelighed af tjenesterne eller krav om erstatning.

7.Links

Udbyderen dissocierer sig udtrykkeligt fra alt tredjepartsindhold på sider, der er linket til netbet.net. Annoncerende partnere har ret til at linke til andre sider. Udbyderen hæfter ikke for indholdet af annoncepladsen og de tilsvarende links. Dette gælder for alle synlige og usynlige links, der fører til vores annoncerende partneres sider og undersider.

8.Ophavsret

Al grafik, tekstindhold og softwareprogrammer er varemærkebeskyttet og underlagt deres respektive ophavsretlige love. Brug af individuelle elementer er forbudt. Enhver tredjepartsbrug skal godkendes af udbyderen og kan når som helst trækkes tilbage. Alle rettigheder forbeholdes.

9.Individualitet

Det påvirker dette ikke nogen anden forudindgåelse af denne aftale, hvis en bestemmelse i denne aftale er eller bliver ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves i en eventuel jurisdiktion.